Recensie Volkskrant ‘Gevleugelde geschiedenis’

Fijn, een mooie recensie van ‘Gevleugelde geschiedenis’ in het boekenkatern van de Volkskrant (8 oktober 2022).

De openingszin (‘Jezus hield van vogels’) van het hoofdstuk over Adriaan van Veldhuizen ‘staat als een huis’, schrijft recensent Jan-Pierre Geelen. Geelen: ‘Deze zin is de opening uit een profiel (door Gerrit-Jan KleinJan), over de Groningse theoloog Adrianus van Veldhuizen (1871-1937). Die ‘vogelende professor’ hield hele verhandelingen over het geloof en vogels, want ‘dichter bij onze Heiland kon een mens niet komen’, dan wanneer die naar vogels kijkt. Het is maar een van de vele smakelijke thema’s die worden aangesneden in Gevleugelde geschiedenis van Nederland, over ‘de Nederlanders en hun vogels’.