Waarom liet een Utrechtse vrouw zich 57 jaar vrijwilliger opsluiten?

Voor Trouw interviewde ik schrijver-predikant Frans Willem Verbaas. Hij schreef een roman over Suster Bertken, die zich rond 1500 liet inmetstelen in een kerk. Met Frans Willem bekeek ik wat er over is van haar voormalige woonplek.

‘Frans Willem Verbaas haalt een boekje uit zijn lederen aktetas. Het blijkt een bundel met het complete dichtwerk van de zuster, van wie bekend was dat zij niets anders dan een ruwharen mantel droeg. Een paar passanten blijven staan luisteren als de eerste zinnen uit de mond van Verbaas rollen.

“De liefde staat, de liefde gaat. De liefde zingt, de liefde springt”, begint de predikant. “Je zou denken dat ze somber was in haar kluis, maar dat was allerminst het geval.” Een windvlaag trekt door de straat. Verbaas huivert: “Zelfs in deze temperaturen liep zij op blote voeten. Ze weigerde schoenen te dragen.”

lees hier het hele artikel: https://ap.lc/IxnKj.

Dit is de toekomst: huizen van gras en hennep

Over niet al te lange tijd gebruiken we vlas, olifantsgras en hennep in de bouw, zo is de verwachting. Voor NEMO sprak ik met de broers Wout de Wit en Luc de Wit. Met een aantal BouwBoeren oogstten ze onlangs proefvelden met deze gewassen. Met de oogst kunnen ze achttien huizen isoleren. Wat kunnen we leren van hun eerste ervaringen?

“Het is een toekómstig verdienmodel. Nu levert het nog te weinig op voor de boer. De boeren die met deze pilot meedoen, doen dat met kleine stukjes grond van drie tot acht hectare, omdat ze vooraan in de rij willen staan”, aldus Luc.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/verbouwen-voor-de-bouw/

Interview Hartmut Rosa

De verkiezingswinst van de PVV in november 2023 is een poging om controle terug te krijgen, denkt de Duitse socioloog Hartmut Rosa. Voor dagblad Trouw sprak ik met hem over het succes van rechts-populistische partijen elders in Europa.

Het gevoel ‘dat dit niet lang meer goed kan gaan’ is volgens hem de maatschappelijke grondstemming geworden. Of het nu gaat over klimaat, politiek of economie. Tegelijkertijd is een gezamenlijk hoger doel uit het zicht verdwenen. In ‘razende stilstand’ drijven wij onszelf voort.

“De belofte van democratie is invloed, maar de reële ervaring is vaak een andere. Welke invloed hebben jij en ik bijvoorbeeld op het beleid van de EU? Door dat gevoel van machteloosheid, niet gehoord worden, verandert de politieke cultuur.”

Lees hier het hele interview: https://www.trouw.nl/religie-filosofie/socioloog-hartmut-rosa-weet-wel-waarom-onze-democratie-niet-werkt-zonder-religie~b8b7675d/

Podcast Nemo Kennislink

Sinds kort heeft Nemo Kennislink van NEMO Science Museum een mooie podcast. ‘Oplossing gezocht’ heet-ie en daarin praten Nour Eldín Emara en Robert Visscher over wetenschappelijke en technologische oplossingen voor problemen waar wij allemaal mee te maken hebben.

Met Nour en Robert sprak ik over de nieuwe Utrechtse woonwijk Merwede waar blik niet meer welkom is. De oude Nederlandse steden zijn niet gebouwd voor de grote hoeveelheid wagens die je er nu vindt en slibben steeds meer dicht. Is de autovrije stad de oplossing?

luister op Spotify: https://open.spotify.com/episode/1vgswlk6eY2r6HjgZlpMWK?si=8b1f22d757674078&nd=1

Repo Trouw: Humanisten willen minder denken en meer doen

Het Humanistisch Verbond, van oudsher een club waar vooral én veel én diep wordt nagedacht, slaat een nieuwe weg in. Voor dagblad Trouw nam ik polshoogte in een Amsterdamse loods pal naast het IJ.

Daar luidden de humanisten het begin van de zomer met een heuse ‘seizoensviering’. De daarbij horende rituelen passen in het voornemen van de vereniging om een ander en vooral ook breder publiek aan te boren. Wat op deze zondagochtend gebeurt moet uitgroeien tot iets dat de vereniging zelf tot ‘humanistische spiritualiteit’ heeft gedoopt.

Lees het hele verhaal hier in dagblad Trouw.

Repo: de laatste dominees verlaten theologenstad Kampen

Ruim honderdvijftig jaar was Kampen een domineesbolwerk. Nu vertrekt de laatste theologische universiteit uit de stad.

Wat betekent dit voor de oude Hanzestad, die eerder ook nog een tweede theologische universiteit kende plus een handvol andere academies?

Dagblad Trouw vroeg mij om rondom die vraag een achtergrondreportage te maken. Voor een journalist zijn dit ideale verhalen om te schrijven: aan de hand van een actuele ontwikkeling historische lijnen trekken.

Lees de online editie van dit artikel hier op de site van de krant.

Klimaatverandering en erfgoed

Gouda, Leiden en Amsterdam hebben stuk voor stuk prachtige binnensteden. De vraag is alleen: hoelang nog.

Voor dagblad Trouw sprak ik met hoogleraar kunstgeschiedenis Thijs Weststeijn over de impact van klimaatverandering op historisch erfgoed. Door droogte, hitte en extreme regenval wordt het steeds lastiger om oude gebouwen en monumenten te bewaren, vertelde hij in zijn Amsterdamse woonhuis.

Aan de gracht waar hij woont liet hij mij diverse voorbeelden zien. Verschillende oude panden zakken langzaam weg doordat de houten funderingen het begeven. Een gevolg van de veel te lage grondwaterstand in de zomer.

Historische gebouwen en monumenten confronteren ons inmiddels niet meer alleen met het verleden, maar ook met de toekomst. ‘Veel van het erfgoed heeft er langer gestaan dan dat het er nog zal staan’, stelt Weststeijn.

Aanleiding voor het gesprek is zijn nieuwe boek ‘De toekomst van het verleden’ dat bij Uitgeverij Prometheus verscheen. Daarin geeft hij een overzicht welke impact de klimaatverandering heeft op oude gebouwen en andere plaatsen van historisch en cultureel belang.

Lees de digitale versie van het interview hier op de website van Trouw.

Interview Volkskrant: ‘Houden christenen wel echt van God als ze zijn schepping zo verkwanselen?’

Door welke ideeën wordt de klimaatbeweging gevoed? Voor de Volkskrant sprak ik met theoloog-milieuactivist Rozemarijn van ’t Einde.

Het werd een interessant gesprek over leven in dienst van een groter ideaal.

Wat Van’t Einde betreft zet elke christen zich in voor Extinction Rebellion, waarvoor zij vaak de straat op gaat. ‘Ik geloof echt dat wanneer Gods schepping zó vernacheld wordt als nu, je als gelovige niet kunt zwijgen.’

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/houden-christenen-wel-echt-van-god-als-ze-zijn-schepping-zo-verkwanselen~ba13ed19/